Rozpočet na rok 2011 - I.úprava

Zpráva ze dne: 15.4. 2011

ROZPOČET OBCE VŠECHLAPY ROK 2011  

VÝDAJE 

   
    Návrh  I.úprava
   rozpočtu rozpočtu
     
     
1032 5021 Obecní lesy - DPP 16 800 16 800
1032 5169 Obecní lesy- služby 120 000 120 000
2212 5021 Silnice - DPP zimní údržba 16 400 16 400
2221 5329 Provoz veřejné silniční dopravy - Benebus 9 800 13 900
3111 5321 Mateřské školy - neinvestiční náklady 7 500 7 500
3113 5321 Základní škola - neinvestiční náklady 24 000 24 000
3314 5021 Knihovnické činnosti - DPP 7 600 7 600
3314 5139 Knihovnické činnosti - materiál 5 000 5 000
3330 5223 Činnosti církví a náboženských spol. - dar   10 000
3399 5175 Ost.zál.kultur. a sděl.prostředků- pohoštění 15 000 0
3399 5194 Ost.zál.kult. a sděl.prostředků - dary 20 000 9 000
3631 5154 Veřejné osvětlení -el.energie 75 600 75 600
3635 6119 Územní plánování - dopl.územ.plán   25 000
3639 5139 Komunální služby - materiál   5 000
3639 5171 Komunální služby - opravy a udržování   25 000
3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj - Chopos 26 830 26 830
3639 5362 Komunální služby a územní rozvoj - daň.poplatky   6 000
3721 5169 Nebezpečný odpad - služby   3 000
3722 5139 Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle 68 460 5 000
3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - služby   53 460
3725 5169 Tříděný odpad - služby   10 000
3745 5021 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - DPP 24 500 24 500
3745 5139 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - materiál   1 000
3745 5156 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - poh.hmoty 10 000 10 000
3745 5169 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - služby 10 000 9 000
5512 5137 Požární ochrana - DHM 50 000 50 000
5512 5156 Požární ochrana - poh.hmoty 5 000 5 000
5512 5229 Požární ochrana - fin.příspěvek 0 1 000
6112 5023 Zastupitelstvo obce - odměny 91 200 91 200
6112 5032 Zastupitelstvo obce - zdrav.pojištění 15 500 15 500
6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 10 000 10 000
6149 5139 Ost.všeobecná vnitřní správa - sčítání   440
6171 5021 Činnost místní správy - DPP   24 000
6171 5139 Činnost místní správy - materiál   40 000
6171 5154 Činnost místní správy - el.energie   12 000
6171 5162 Činnost místní správy - telefon 17 000 17 000
6171 5163 Činnost místní správy - pojištění majetku 5 950 5 950
6171 5169 Činnost místní správy - služby 70 000 70 000
6171 5171 Činnost místní správy -opravy a udržování 100 000 100 000
6171 5175 Činnost místní správy - občerstvení   15 000
6171 5362 Činnost místní správy - platby daní a polatků   1 000
6171 5363 Činnost místní správy - penále   500
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 5 000
6409   Ostatní činnosti jinde nezařazené   
    

C E L K E M 827 140 973 180

 

PŘÍJMY

   Schválený I.úprava
    rozpočet rozpočtu
  

DAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1111  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 199 500 199 500
1112  Daň z příjmu fyzických osob z samostatné výdělečné činnosti 91 000 91 000
1113  Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 3 500 35 000
1121  Daň z příjmů právnických osob 160 000 160 000
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce  
1211  Daň z přidané hodnoty 248 500 248 500
1337  Poplatek za odpady 34 000 34 000
1341  Poplatek ze psů 10 000 10 000
1361  Správní poplatky  
1511  Daň z nemovitostí 131 000 131 000
  

C E L K E M 877 500 909 000
    
DOTACE  
4111  Neinv.přijaté transfery - sčítání  440
4111  Neinv.přijaté transfery - volby zastup.  
4112  Neinvest.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dot.vztahu  79 800 60 100
4116  Ostatní neinvest.dotace ze st.rozp.  
4121  Neinvestiční dotace od obcí  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - sport a volný čas  
4122  Neinvestiční dotace od krajů - místní komukace  
4111  Neinv.dotace přijaté z VPS SR  
4134  Převody z rozpočtových účtů  
4222  Dotace od KÚ  
  

C E L K E M 79 800 60 540
    
NEDAŇOVÉ   PŘÍJMY  
1032 2111 Obecní lesy - prodej dřeva 150 000 150 000
2211 2131 Dálnice - příjmy z pronájmů 80 000 160 000
3639 3111 Komunální služby-prodej pozemku 106 000 106 000
3722 2112 Odpady - prodej zboží 0 1 000
3722 2324 Odpady - příjem Eko-Kom  5 000
6310 2141 Obecné příjmy z finančních operací - úrok z BÚ  1 000
6409  Ostatní činnosti  
  

C E L K E M 336 000 423 000
    
  D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 877 500 909 000
  D O T A C E 79 800 60 540
  N E D A Ň O V É   P Ř Í J M Y 336 000 423 000
  

P Ř Í J M Y   C E L K E M 1 293 300 1 392 540

Aktuality z obecního úřadu

Úřední deska 22.3. 2017

Oznámení o zveřejnění více zde »

Úřední deska 9.10. 2016

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje ve volebním okrsku Všechlapy více zde »

Aktuality 15.4. 2011

Rozpočet na rok 2011 - I.úpravavíce zde »

Aktuality 10.10. 2010

Územní plán Všechlapy Ivíce zde »

Aktuality z mikroregionu

CHOPOS 10.6. 2015

Špulka - rozhledna roku 2014více zde » zobrazit celý příspěvek